Adresa ALTTS
Dr Milutina Ivkovića 2a 11000 Beograd, Srbija

tel/fax +381 11 4072440

email: office@altts.org

Predsednik ALTTS-a
Branimir Spasojević
email: branimir.spasojevic@altts.org

Račun ALTTS-a
160-360322-78 Intesa banka

PIB:102363263
Matični broj: 17375997

Obrazac za IDENTIFIKACIJU

Radno vreme kancelarije
09:00 - 13:00h radnim danom

 

 

 

#contacform

 
 
 
 
 
 
 
 

Prijatelji