NAZIV PREDAVANJA

BR. AKREDITACIJE

VRSTA PREDAVANJA

BR. BODOVA

PREDAVAČI

Tumorski markeri-istine i zablude

D-1-1040/18

PREDAVANJE

2

Mr.ph Marijana Begović
Lab. teh. Marijana Vladušić

Alkoholizam kao društveno socijalni problem

 

D-1-1041/18

PREDAVANJE

 2

Dr Slađana Krstonošić
Smlt Slađana Erceg

Problemi i rešenja bezbednog upravljanja medicinskim otpadom

D-1-1042/18

 PREDAVANJE

2

Vst Milan Pavlović
Lab. teh. Branimir Spasojević

Analiza nestandarnih telesnih tečnosti u kliničko biohemijskim laboratorijama

D-1-1086/18

PREDAVANJE

 2

Prim. dr sci. farm. Sanja Stanković
Smlt. med. lab. Milan Stanojević

Metode određivanja hormona štitne žlezde

 

D-1-1087/18

PREDAVANJE

 2

ipl. ph Tanja Brašanac
Smlt Milan Stanojević

Savremeni pristup svim segmentima rada laboratorijske dijagnostike

D-1-1011/18

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM

 

 5

 

Rutinske i napredne metode u histotehnologiji-fiksacija i bojenje

D-1-1039/18

KURS

4

Dr med. Dušan Stefanović
Smlt Jelena Živković
Dr med. mr sci. med. Ivan Marchiotti

Značaj laboratorijskog ispitivanja sinovijalne tečnosti

D-1-303/18

 PREDAVANJE

2

Dipl. ph Sandra Stošić, struk.med.lab teh. Svetlana Tozev

Klinički značaj određivanja feritina i prokalcitotina

D-1-304/18

 PREDAVANJE

 2

Dipl.ph Sandra Stošić, struk.med.lab.tehnolog Svetlana Tozev

Kontrole kvaliteta rada medicinskih laboratorija

D-1-305/18

PREDAVANJE

 2

Dipl.farm Valentina Mandić, lab.teh. Dalibor Vladušić

Imformaciona tehnologija u zdravstvu-rešenja i problemi

D-1-306/18

 PREDAVANJE

2

Visoko struk.lab. Svetlana Tozev, Lab. teh.Branimir Spasojević

Pseudohiperkalemija,uzroci i rešenja

D-1-307/18

 PREDAVANJE

 2

Dipl.ph Sandra Stošić, struk.med.lab.tehnolog Svetlana Tozev