NAZIV PREDAVANJA

BR. AKREDITACIJE

VRSTA PREDAVANJA

BR. BODOVA

PREDAVAČI

Intraoperativna antikoagulacija u kardiohirurgiji - laboratorijski monitoring D-1-326/20

STRUČNI SASTANAK

2

Dr Milan Lazarević, stuk.med.sestra spec. Zorica Lazarević

 

Dijagnostika infekcija urinarnog trakta i značaj laboratorijskog pregleda urina

D-1-327/20

STRUČNI SASTANAK

 2

Prof. dr Tatjana Cvetković, lab.teh za biohe. Lidija Stojanović

Hematološki parametri kod pacijenata nakon transplantacije organa D-1-328/20

STRUČNI SASTANAK

2

Prim. dr med.nauka Lilika Zvezdanović, lab.teh. Gorana

Informacioni sistemi u zdravstvu D-1-329/20

STRUČNI SASTANAK

 2

VSLT Svetlana Tozev,
gl. lab.tehničar Branimir Spasojević

Atopijski marš, od dermatitisa do alergijskog ranitisa i astme D-1-330/20

STRUČNI SASTANAK

 2

Dr Dušanka Marković,
lt Miroslava Stanojević

 

Rana dijagnoza infekcija izazvanih Haemofilius-om Influenzae tip b kod predškolske dece i značaj primene prevencije

D-1-331/20

 

STRUČNI SASTANAK

 

2

Prim. dr Mirko Ilić, dr sc.med. Marina Kostić, lab teh. Gorana Stanković

Preanalitike greške u mikrobiološkoj laboratoriji

D-1-332/20

STRUČNI SASTANAK

2

Spec.med.bioh.Sandra Stošić,
lt Ivana Jovanović

Medicinska etika i laboratorijske greške D-1-333/20

STRUČNI SASTANAK

2

Dipl.ph -spec.med.bioh. Valentina Mandić,
lab.teh. Dalibor Vladušić

Laboratorijsko ispitivanje sinovijalne tečnosti D-1-334/20

STRUČNI SASTANAK

 2

Spec.med. biohem. Sandra Stošić,
VSLT Svetlana Tozev

Uticaj hemolize na vrednosti laboratorijskih analiza  D-1-335/20 STRUČNI SASTANAK
 
2

 Spec.med. biohem. Sandra Stošić,
VSLT Svetlana Tozev