Osnovani smo  28.12.2001. godine pod nazivom Udruženje laboratorijskih tehničara Srbije ULTS, Osnivačkom Skupštinom u hotelu Bristol, Beograd sa 28 delegata iz KBC Zvezdara, VMA, Zavoda za transfuziju krvi Novi Sad, ZC Zaječar, DZ Loznica i DZ Niš.
Rešenjem Saveznog suda pravde SRJ, od 11.02.2002. godine, ULTS je upisan u registar kao nevladino, nestranačko, neprofitabilno strukovno udruženje laboratorijskih tehničara.

Donet je Statut, Program stručnog rada za 2002. godinu i izabrano rukovodstvo:

Predrag Radić (Beograd) - Predsednik
Vera Veselinović (Novi Sad) - Podpredsednik
Srđan Vujović (Beograd) - Podpredsednik
Ljiljana Kalinović (Beograd) - Podpredsednik
Upravni odbor od 12 članova

Vrednim radom i angažovanjem ličnih sredstava (samofinansiranje) već u toku prve godine rada ULTS je imao 600 članova (npr. KCS od aprila 2002. godine sa 200 članova i Podružnica ULTS Novi Sad sa 200 članova).

Danas ULTS ima članove u preko 220 laboratorija u zemlji, 2455 pristupnica (neredovna članarina jedini problem), podružnice u većini zdravstvenih ustanova (ne i u Leskovcu, Vranju, Kruševcu i Zrenjaninu), ali svaki novi dan donosi 1-2 nove pristupnice.

Stručni rad je jedino merilo našeg uspeha, a podatak da je održano 5 Konferencija tehničara laboratorijske medicine (Tara 2002, Tara 2003, Vrnjačka Banja 2004, Tara 2005, Vrnjačka Banja 2006), 3 edukativna seminara (Tara 2004, Banja Vrujci 2006, 2007), 30 jednodnevnih stručnih sastanaka sa učešćem od blizu 3000 laboratorijskih tehničara dokumentovanih putem 1000 sertifikata.

Sistem rada je baziran na radionicama (65 predavača eminentnih ustanova laboratorijske dijagnostike), poster sesijama (530-540 prezentacija), tribinama (aktivno učešće resornih ministarstava) i plenarnim predavanjima (obrazovanje i zaštita na radu) pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, doveo je do aktivnog učešća u pripremi osnivanja (januar-jun 2006. godine) Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara (član odbora ispred laboratorijskog tehničara).

Na skupštini 2010. godine menja se ime udruženja  u Asocijacija laboratprijskih tehnologa i tehničara Srbije i Statut udruženja se prilagođava novom zakono i upisu u APR.
Za predsednika asocijacije bira se kolega Dragan Stankić.
Početkom 2011. zbog pordičnih razloga kolega Stankić daje ostavku i na mesto VD predsednika imenovana je Ivona Stojanović iz KCS.
Ovu dužnost obavljala je do vanredne skupštine ALTTS-a koja je održana u maju 2011.

Na toj skupštini za novog predsednika asocijacije izabran je kolega Branimir Spasojević, glavni laborant laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Stari grad.
U toj godini sređeni su spiskovi članova, finasije udruženja i doneti su svi pravilnici neophodni za rad.

ALTTS se svojim programom za KME aktivno uključio u stručnu edukaciju laboratorijskih tehnologa i tehničra u celoj Srbiji mnogobrojnim kursevima, predavanjima, organizacijm simpozijuma i kongresa.
Iste godine postali smo punopravni članovi Evropske asocijacije profesionalaca biomedicinskih nauka (EPBS).Za  predstavnik ALTTS-a izabran je kolega Predrag Radić čijom zaslugom smo i postali članovi ove asocijacije.

Na zahtev većeg broja članstva posle duže pauze 2013. godine ponovo je kao redovni godišnji skup organizovano druženje na Tari. Iste godine potpisanji su i ugovori o regionalnoj saradnji između ALTTS-a i asocijacija Bosne i Hercegovine i Makedonije. Na ovim skupovima koji se održavaju svake godine (tri skupa Ohrid, Neum i Tara), razmenjuju se iskustva iz oblasti laboratorijske dijagnostike, unapređuju saznanja i stvaraju nova prijateljstva.

2015. na predlog predstavnika regiona izvršene su dopune i izmene Statuta.

ALTTS je danas vodeća strukovna organizacija tehničara laboratorijske medicine i ima za cilj stvaranje jedinstvene organizacije laboratorijskih tehničara u Srbiji kao uslov za definisanje konačnog statusa u zdravstvu i društvu uz smernice svih relevantnih faktora zdravstvene struke, a posebno uz saradnju Komore MSZTS i Profilskog odbora laboratorijskih tehničara kao središnjeg dela aktivnosti.
Cilj nam je da u narednom periodu pokušamo da damo predloge i smernice za unapređenje školovanja laboratorijskih tehničara i tehnologa u skladu sa zahtevom prakse i da stepen našeg obrazovanja podignemo na 7 nivo.