Na ovoj stranici uskoro će biti postavljen Zbornik sažetaka za Simpozijum Tara 2022.

ZBORNIK RADOVA TARA 2022