Klikom na donji link možete preuzeti plan predavanja na SImpozijumu Tara 2022.

PROGRAM PREDAVANJA I DOGAĐANJA NA TARI 2022.