ČLANARINA VOJ. ZA 2023.

16.12.2022

ALTTS nije povećavao članarinu više od 15 godina.
Nažalost zbog sve većih obaveza prema državi, bankama, i svih ostalih poskupljenja vezanih za naše funkcionisanje, prinuđeni smo da za najmanje mogući iznos podignemo visinu članarine.
Hvala vam na razumevanju i saradnji.

CLANARINA VOJVODINA 2023