ELEKTRONSKI TEST

13.05.2021

Svi oni koji žele da rade ove testove a nisu naši članovi moraju da pozovu našu kancelariju za dodatna uputstva ( +381 11 4072440 radnim danom od 09:00-13:00 ) ili da nam pišete na mail: altts.e.testovi@gmail.com

Za članove ALTTS biće organizovani datumi popunjavanja testova po regionima o čemu će biti obaveštenje na našem sajtu i preko predsednika regiona i podružnica.

Dana 14.05.2021. E test se organizuje za članove iz KCS, Dom zdravlja Palilula, Institut za reumatologiju i Dom zdravlja Stari grad.
Elektronski test sa materijalom za pripremu poslat je ovim ustanovama.

Na našem sajtu možete preuzeti skripte za pripremu polaganja:

1.INFLAMATORNI PARAMETRI BAKKTERIJEMIJA SEPSA SEPTICNI SOK

2. PRAVILNO UZIMANJE UZORAKA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Za sva dodatna pitanja pozovite na telefon +381 11 4072440 radnim danom od 09:00-13:00h

E TESTOVI UPUTSTVO ZA PLACANJE 12.05.21.