TARA 2019.

28.07.2019

PRVO SAOPŠTENJE

DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE REPUBLIKE SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
-TARA 2019.
OSMII NACIONALNI SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

PROGRAM SKUPA I CENOVNIK ZA DOMAĆE UČESNIKE

PROGRAM SKUPA I CENOVNIK ZA STRANE UČESNIKE