Predavanja u Smederevu

29.08.2016

12.10.2016. u 13:00h u svečanoj sali Opšte bolnica “Sveti Luka” Smederevo.

Zahvaljujući firmi LAYON d.o.o zastupniku Greiner bio one vakum sistema za Srbiju predavanje je besplatna za sve učesnike.
Učesnici dobijaju 4 boda a predavanje je akreditovana za lekare, biohemičare, laboratorijske tehničare, medecinske sestre i sve ostale zdravstvene tehničare.