MEĐUNARODNI KME U 2024.

23.12.2023

 1. LabQuality 28-31. mart 2024. Ohrid-Struga, Severna Makedonija
  Opširnije klikom na PDF dokument
  OHRID STRUGA 2024.
  Za sve dodatne informacije obratite se kancelariji ALTTS

 2. Udruženje laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih stručnjaka BiH 1. kongres sa međunarodnim učešćem
  Sarajevo 26-28.04.2024.

 3. Kongres u organizaciji ALISZP 16-19.05.2024. Sarajevo BiH.

 4. Oktobarski susreti Ohrid Severna Makedonija (prva nedelja oktobra).

NAPOMENA
Članovi ALTTS na svim međunarodnim skupovima plaćaju kotizaciju od 50 evra a oni koji nisu naši članovi 100 evra.